Máy tính độ lệch tiêu chuẩn mẫu

Sử dụng máy tính Độ lệch Chuẩn Mẫu trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị Độ lệch Chuẩn Mẫu của bất kỳ chuỗi số nào.

Chia sẻ Máy tính Độ lệch Chuẩn

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Độ lệch Chuẩn vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Độ lệch Chuẩn Mẫu

1

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm Độ lệch Chuẩn Mẫu. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Độ lệch chuẩn mẫu là gì

Độ lệch chuẩn của mẫu là thước đo mức độ phân tán của các giá trị trong mẫu so với giá trị trung bình của chúng. Theo định nghĩa, độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai: Độ lệch chuẩn không tính đến độ lớn của các giá trị trong mẫu, mà chỉ tính đến mức độ mà các giá trị nằm rải rác xung quanh giá trị trung bình của chúng.