Máy tính độ lệch chuẩn dân số

Sử dụng máy tính Độ lệch Chuẩn Dân số trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị Độ lệch Chuẩn Dân số của bất kỳ chuỗi số nào.

Chia sẻ Máy tính Độ lệch Chuẩn

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Độ lệch Chuẩn vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Độ lệch Chuẩn Dân số

1

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tìm Độ lệch Chuẩn Dân số. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Độ lệch chuẩn dân số là gì

Độ lệch chuẩn dân số có thể được sử dụng khi có thể đo lường toàn bộ tổng thể. Để tính toán nó, bạn cần phải tìm căn bậc hai của phương sai của một tập dữ liệu đã trình bày. Nếu có thể lấy mẫu mọi thành viên của một tập hợp, thì bạn có thể tìm thấy độ lệch chuẩn của toàn bộ tập hợp.