ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเครื่องคำนวณตารางความถี่

ใช้เครื่องคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตารางความถี่

แบ่งปันเครื่องคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไปยังบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเครื่องคำนวณตารางความถี่

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขต้องคั่นด้วยลูกน้ำ

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกค้นหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตารางความถี่ คุณยังสามารถใช้การค้นหา

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตารางความถี่คืออะไร

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือรากที่สองของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลรวมกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย อย่างเคร่งครัดและเป็นคณิตศาสตร์ แต่ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอน นี่คือคำอธิบายด้วยวาจาของสูตรสำหรับการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ทางสถิตินี้เรามาจัดการกับทุกอย่างตามลำดับ
ลองนึกภาพสนามยิงปืนเป้าหมายและลูกศร มือปืนยิงไปที่เป้าหมายมาตรฐานโดยที่การกดปุ่มตรงกลางจะให้ 10 คะแนนขึ้นอยู่กับระยะทางจากจุดศูนย์กลางจำนวนคะแนนจะลดลงและการกดปุ่มบริเวณด้านนอกจะให้เพียง 1 คะแนน การยิงของนักกีฬาแต่ละคนเป็นค่าจำนวนเต็มแบบสุ่มระหว่าง 1 ถึง 10 เป้าหมายที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นตัวอย่างที่ดีของการกระจายของตัวแปรสุ่ม