Exempel på standardavvikelseräknare

Använd vår enkla online-standardavvikelse-kalkylator för att hitta provvärdet för standardavvikelsen för alla serier med siffror.

Dela standardavvikelseräknaren

Lägg till i bokmärken

Lägg till standardavvikelseräknaren i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Sample Standard Deviation Calculator

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Find the Standard Standard Deviation. Du kan också använda sökningen.

Vad är exempel på standardavvikelse

Standardavvikelsen för provet är ett mått på hur mycket värdena i provet är spridda i förhållande till genomsnittet. Per definition är standardavvikelsen lika med kvadratroten av variansen: Standardavvikelsen tar inte hänsyn till storleken på värdena i urvalet, utan bara i vilken grad värdena sprids runt sitt medelvärde.