Population Standard Deviation Calculator

Använd vår enkla online-befolkningsstandardavvikelseräknare för att hitta Population Standard Deviation-värdet för alla nummerserier.

Dela standardavvikelseräknaren

Lägg till i bokmärken

Lägg till standardavvikelseräknaren i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Population Standard Deviation Calculator

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Find the Population Standard Deviation. Du kan också använda sökningen.

Vad är befolkningsstandardavvikelse

Befolkningsstandardavvikelsen kan användas när det är möjligt att mäta en hel population. För att beräkna det måste du hitta kvadratroten av variansen för en presenterad datamängd. Om det är möjligt att prova varje medlem i en befolkning kan du hitta standardavvikelsen för hela befolkningen.