Standardavvikelseräknare

Hitta standardavvikelsen för valfri nummerserie med vår gratis onlinekalkylator. Du kommer att kunna beräkna inte bara standardavvikelsen från en uppsättning numeriska värden utan även Poulation, Sample, Relativ, Reverse, Standard Error and Probability.

Beräkna standardavvikelse Beräkna median Beräkna integral
Dela standardavvikelseräknaren

Lägg till i bokmärken

Lägg till standardavvikelseräknaren i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder standardavvikelseräknaren

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta standardavvikelsen. Du kan också använda sökningen.

Vad är standardavvikelse

Standardavvikelse är en mycket vanlig spridningsindikator i beskrivande statistik. Men eftersom teknisk analys liknar statistik kan (och borde) denna indikator användas i teknisk analys för att detektera graden av spridning av priset på det analyserade instrumentet över tiden. Det betecknas av den grekiska symbolen Sigma.Beräkning av standardavvikelse

Att förstå kärnan i standardavvikelsen är möjlig med en förståelse för grunderna i beskrivande statistik. Till exempel har vi två prover där det aritmetiska medelvärdet är detsamma och lika med 3. Det verkar som om samma medelvärde gör dessa två prover desamma. Men nej! Låt oss titta på de möjliga datalternativen för dessa två prover: 1, 2, 3, 4, 5 och -235, -103, 3, 100, 250
Uppenbarligen är spridningen (eller spridningen, eller i vårt fall volatilitet) mycket större i det andra provet. Trots det faktum att dessa två prover har samma medelvärde (lika med 3) är de helt olika på grund av det faktum att det andra provet har slumpmässigt och starkt spridda data runt centrum, och det första koncentreras nära centrum och beställde.

Men om vi snabbt behöver göra det tydligt om ett sådant fenomen kommer vi inte att förklara, som i avsnittet ovan, utan bara säga att det andra urvalet har en mycket stor standardavvikelse, och det första - ett mycket litet. Så i det andra provet är standardavvikelsen 186, och i det första är 1,6. Skillnaden är betydande.


Varför behöver du standardavvikelse?

Standardavvikelsen är en klassisk indikator på variabilitet från beskrivande statistik. Det hjälper dig att se hur instrumentets volatilitet förändras över tiden. Enkelt uttryckt visar standardavvikelsen hur mycket priset på instrumentet varierar över tiden. Ju större denna indikator är, desto starkare är volatiliteten eller variationen hos ett antal värden. Standardavvikelsen kan och bör användas för att analysera värdenuppsättningar, eftersom två uppsättningar med till synes samma genomsnitt kan visa sig vara helt olika i spridningen av värden.