Kalkulačka štandardných odchýlok

Nájdite štandardnú odchýlku ľubovoľnej série čísel pomocou našej bezplatnej online kalkulačky. Budete môcť vypočítať nielen štandardnú odchýlku od množiny číselných hodnôt, ale aj Poulation, Sample, Relative, Reverse, Standard Error a Probability.

Vypočítajte štandardnú odchýlku Vypočítajte medián Vypočítajte integrál
Zdieľajte kalkulačku štandardných odchýlok

Pridať do záložiek

Pridajte do záložiek prehliadača kalkulačku štandardných odchýlok


1. Pre systémy Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte znak hviezdičkyAko používať kalkulačku štandardných odchýlok

1

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte položku Nájsť štandardnú odchýlku. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je štandardná odchýlka

Štandardná odchýlka je veľmi častým ukazovateľom rozptylu v popisnej štatistike. Pretože je však technická analýza podobná štatistike, je možné tento ukazovateľ použiť (a mal by) použiť v technickej analýze na zisťovanie stupňa rozptylu ceny analyzovaného nástroja v čase. Je označený gréckym symbolom Sigma.Výpočet štandardnej odchýlky

Pochopenie podstaty štandardnej odchýlky je možné pri porozumení základov popisnej štatistiky. Napríklad máme 2 vzorky, v ktorých je aritmetický priemer rovnaký a rovný 3. Zdá sa, že rovnaký priemer robí tieto dve vzorky rovnakými. Ale nie! Pozrime sa na možné možnosti údajov pre tieto dve vzorky: 1, 2, 3, 4, 5 a -235, -103, 3, 100, 250
Je zrejmé, že rozptyl (alebo rozptyl, alebo v našom prípade volatilita) je v druhej vzorke oveľa väčší. Preto aj napriek skutočnosti, že tieto dve vzorky majú rovnaký priemer (rovnajúci sa 3), sú úplne odlišné v dôsledku skutočnosti, že druhá vzorka má náhodne a silne rozptýlené údaje okolo stredu a prvá je sústredená blízko stredu. a objednal.

Ale ak potrebujeme rýchlo objasniť takýto jav, nebudeme vysvetľovať, ako v predchádzajúcom odseku, ale jednoducho povieme, že druhá vzorka má veľmi veľkú štandardnú odchýlku a prvá - veľmi malú. Takže v druhej vzorke je štandardná odchýlka 186 a v prvej je to 1,6. Rozdiel je značný.


Prečo potrebujete štandardnú odchýlku

Štandardná odchýlka je klasickým ukazovateľom variability z popisných štatistík. Pomôže vám to zistiť, ako sa volatilita prístroja mení v priebehu času. Jednoducho povedané, štandardná odchýlka ukazuje, ako veľmi sa cena prístroja v priebehu času mení. To znamená, že čím je tento ukazovateľ väčší, tým je volatilita alebo variabilita viacerých hodnôt silnejšia. Štandardná odchýlka sa môže a mala by sa použiť na analýzu množín hodnôt, pretože dve množiny so zdanlivo rovnakým priemerom sa môžu v rozptyle hodnôt ukázať ako úplne odlišné.