Kalkulator odchylenia standardowego

Znajdź odchylenie standardowe dowolnej serii liczb za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora online. Będziesz mógł obliczyć nie tylko odchylenie standardowe ze zbioru wartości liczbowych, ale także Poulation, Sample, Relative, Reverse, Standard Error and Probability.

Oblicz odchylenie standardowe Oblicz medianę Oblicz całkę
Udostępnij kalkulator odchylenia standardowego

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator odchylenia standardowego do zakładek swojej przeglądarki


1. W przypadku Windows lub Linux - naciśnij klawisze Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. W przypadku iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W przypadku Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora odchylenia standardowego

1

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym oknie wybierz opcję Znajdź odchylenie standardowe. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest bardzo częstym wskaźnikiem rozrzutu w statystykach opisowych. Ponieważ jednak analiza techniczna jest podobna do statystyki, wskaźnik ten może (i powinien) być stosowany w analizie technicznej do wykrywania stopnia rozrzutu ceny analizowanego instrumentu w czasie. Jest oznaczony greckim symbolem Sigma.Obliczanie odchylenia standardowego

Zrozumienie istoty odchylenia standardowego jest możliwe dzięki zrozumieniu podstaw statystyki opisowej. Na przykład mamy 2 próbki, w których średnia arytmetyczna jest taka sama i równa 3. Wydawałoby się, że ta sama średnia sprawia, że te dwie próbki są takie same. Ale nie! Przyjrzyjmy się możliwym opcjom danych dla tych dwóch próbek: 1, 2, 3, 4, 5 i -235, -103, 3, 100, 250
Oczywiście rozproszenie (lub rozproszenie, lub, w naszym przypadku, zmienność) jest znacznie większe w drugiej próbce. Dlatego pomimo tego, że te dwie próbki mają taką samą średnią (równą 3), są one zupełnie inne ze względu na to, że druga próbka ma losowo i silnie rozrzucone dane wokół centrum, a pierwsza jest skoncentrowana blisko środka i zamówiłem.

Ale jeśli musimy szybko wyjaśnić takie zjawisko, nie będziemy wyjaśniać, jak w powyższym akapicie, ale po prostu powiemy, że druga próbka ma bardzo duże odchylenie standardowe, a pierwsza - bardzo małe. Tak więc w drugiej próbie odchylenie standardowe wynosi 186, aw pierwszej 1,6. Różnica jest znacząca.


Dlaczego potrzebujesz odchylenia standardowego

Odchylenie standardowe jest klasycznym wskaźnikiem zmienności statystyki opisowej. Pomoże Ci to zobaczyć, jak zmienność instrumentu zmienia się w czasie. Mówiąc prościej, odchylenie standardowe pokazuje, jak bardzo cena instrumentu zmienia się w czasie. Oznacza to, że im większy jest ten wskaźnik, tym silniejsza jest zmienność lub zmienność wielu wartości. Odchylenie standardowe może i powinno być używane do analizy zbiorów wartości, ponieważ dwa zbiory z pozornie tą samą średnią mogą okazać się zupełnie różne w rozrzutie wartości.