Kalkulačka směrodatné odchylky

Najděte směrodatnou odchylku jakékoli řady čísel pomocí naší bezplatné online kalkulačky. Budete moci vypočítat nejen směrodatnou odchylku od množiny číselných hodnot, ale také Poulation, Sample, Relative, Reverse, Standard Error a Probability.

Vypočítejte směrodatnou odchylku Vypočítat medián Výpočet integrálu
Sdílejte kalkulačku směrodatných odchylek

Přidat do záložek

Přidejte do záložek prohlížeče kalkulačku standardní odchylky


1. Pro Windows nebo Linux - stiskněte Ctrl + D

2. Pro MacOS - Stiskněte Cmd + D

3. Pro iPhone (Safari) - Dotkněte se a podržte a potom klepněte na Přidat záložku

4. Pro Google Chrome - stiskněte 3 tečky vpravo nahoře a poté stiskněte hvězdičkuJak používat kalkulačku směrodatných odchylek

1

Krok 1

Do zadávacího pole zadejte svoji sadu čísel. Čísla musí být oddělena čárkami.

2

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

3

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte Najít standardní odchylku. Můžete také použít vyhledávání.

Co je standardní odchylka

Směrodatná odchylka je velmi běžným indikátorem rozptylu v popisné statistice. Jelikož je však technická analýza podobná statistice, lze tento indikátor (a měl by) použít v technické analýze ke zjištění stupně rozptylu ceny analyzovaného nástroje v čase. Je označen řeckým symbolem Sigma.Výpočet směrodatné odchylky

Pochopení podstaty směrodatné odchylky je možné pochopením základů popisné statistiky. Například máme 2 vzorky, ve kterých je aritmetický průměr stejný a rovný 3. Zdá se, že stejný průměr činí tyto dva vzorky stejnými. Ale ne! Podívejme se na možné možnosti dat pro tyto dva vzorky: 1, 2, 3, 4, 5 a -235, -103, 3, 100, 250
Je zřejmé, že rozptyl (nebo rozptyl, nebo v našem případě volatilita) je ve druhém vzorku mnohem větší. Proto, navzdory skutečnosti, že tyto dva vzorky mají stejný průměr (rovný 3), jsou zcela odlišné vzhledem k tomu, že druhý vzorek má náhodně a silně rozptýlená data kolem středu a první je soustředěn blízko centra a objednal.

Pokud však potřebujeme rychle objasnit takový jev, nebudeme vysvětlovat, jako v předchozím odstavci, ale jednoduše řekneme, že druhý vzorek má velmi velkou standardní odchylku a první - velmi malou. Takže ve druhém vzorku je směrodatná odchylka 186 a v prvním je 1,6. Rozdíl je značný.


Proč potřebujete standardní odchylku

Směrodatná odchylka je klasickým ukazatelem variability z popisných statistik. Pomůže vám zjistit, jak se v průběhu času mění volatilita nástroje. Jednoduše řečeno, standardní odchylka ukazuje, jak moc se cena přístroje v čase mění. To znamená, že čím větší je tento indikátor, tím silnější je volatilita nebo variabilita řady hodnot. Směrodatná odchylka může a měla by být použita k analýze sad hodnot, protože dvě sady se zdánlivě stejným průměrem se mohou v rozptylu hodnot ukázat jako zcela odlišné.